Back to top

Korábbi díjazottak

 

Gulyás Gergely miniszter úr Mőcsényi Mihály-díjat adományozott

2022-ben

A  tájépítészet, és különösképpen a tájtervezés és tájrendezés területén végzett ötven éves oktatói-kutatói munka, iskola- és diszciplínafejlesztés, tudományos utánpótlás nevelés, valamint szerteágazó tervezői alkotó tevékenység terén elért kimagasló eredményei, továbbá a tájépítész szakma hírnevének hazai és nemzetközi öregbítése elismeréseképpen

Csemez Attila

tájépítészmérnöknek, professor emeritusnak

 

2021-ben

a táji örökségre építő, elmélyült és újító tájtervezői munkájáért, a területrendezési tervezés módszertanának megalapozásáért, a magyar bortermő táj hagyományainak újraélesztése érdekében végzett példamutató tevékenységéért, valamint kutatói és publikációs munkásságáért

Dr. Laposa József

táj- és kertépítészmérnöknek

 

2020-ban

az okleveles tájépítészmérnöki képzés és a tájépítészeti doktori képzés tanterveinek kifejlesztéséért, a magyar tájépítészeti oktatás nemzetközi elismertetéséért, a „szabadtér” fogalmának hazai bevezetéséért, valamint az ökologikus, integrált szemléletű kortárs szabadtértervezés megalapozása terén végzett tevékenységéért

Dr. Jámbor Imre András

tájépítésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak,
egykori dékánnak és tanszékvezetőnek

 

2019-ben

a táj és a helyi örökség iránti érzékenységgel, a részletek iránti kifinomultsággal végzett kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért,
közéleti és közösségszervező tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként

dr. Herczeg Ágnes

tájépítésznek, egyetemi docensnek.